EFT

EFT - Emotional Freedom Techniques

EFT: Emotional Freedom Techniques eller Følelsesmessig Frigjørende Teknikker.

EFT er en videreutvikling av TFT - tankefeltterapi, en form for akupunktur uten nåler. Det kan brukes til å løse opp i følelsemessige blokkeringer av forskjellig art. Behandlingen har vist seg å være til stor nytte for folk som sliter med angst og forskjellige former for psykiske ubalanser. Du kan også ha nytte av EFT dersom du ønsker å bli mer målrettet, slik at du lettere når de målene du setter deg. Som f.x å slutte å røyke, oppnå gode eksamensresultater eller hva du nå ønsker å oppnå.

Selve behandlingen baserer seg på en kombinasjon av moderne psykologisk tenking og tradisjonell kinesisk tankegang om at energien i kroppen vår beveger seg i energibaner eller langs meridianer i kroppen vår. Behandlingen bygger på en tese om at alle negative følelser er forårsaket av en forstyrrelse i kroppens energisystem. Ved å banke på forskjellige akupunkturpunkter samtidig som man fokuserer på de problemene, som antas å ligge til grunn for plagene, frigjøres vi fra negative emosjonell energi, noe som igjen kan føre til rask lindring av plagene.
I noen tilfelle kan lindringen være magisk og nesten instant, mens andre ganger kan veien til bedring være lengre.

Jeg bruker EFT i forbindelse med samtale og forskjellige andre former for energipsykologiske teknikker. Det sett med verdier og erfaringer som vi har vokst opp med ser ut til å sette seg som en slags "skrift i vår indre" og kan lett bli styrende for vår atferd. Dersom du har opplevd vanskeligheter eller opplevd traumer i oppveksten, kan holdninger som ble dannet den gangen hindre deg i å "lykkes" videre i livet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


En behandling med EFT koster for 1 time 600 kr, 1 1/2 time 700   Kjøper du 10 behandlinger får du de for 5000.

TILBUD frem til påske 2015 Førstegangs konsultasjon 1/2 t gratis og neste timen for 400.