Allergibehandling

Allergi og matintoleranser

Hvorfor ikke heller kvitte seg med katteallergi enn å kvitte seg med katten? Det har vi gjort!

Har du vage, forvirrende og / eller udiagnostiserte symptomer, kan det tenkes at du plages med matintoleranser og / eller allergier.
Det er kjent at allergier kan gi symptomer som blant annet angst, depresjon, dårlig konsentrasjon, fordøyelsesproblemer og kronisk tretthet. Noen får også utbrudd av kløe, urolig mage eller utslett.

De vanligste allergier er jo pollen, pelsdyr, gluten og en god del andre matvarer, men man kan utvikle matintoleranser for det meste.

Grunnleggende forståelse som ligger til grunn  for  denne terapien, baserer seg på kinesisk tankegang om at energien følger visse baner eller meridianer i kroppen. Istedenfor å bruke nåler bruker jeg forskjellige banketeknikker til å frigjøre blokkert  energi. Allergier og matintoleranser oppstår ofte som en misforstått reaksjon fra kroppen. Du opplever kanskje noe følelsesmessig vanskelig - får et sjokk og på bakgrunn av det kan det oppstå en allergisk reaksjon. Du trenger ikke selv vite om disse sammenhengene, men jeg har måter å finne frem til utløsende årsaker og vil hjelpe deg videre derfra.

Sandi Radomsky, som er en amerikansk doktor, har utviklet en unik behandlingsmetode basert på ulike energipsykologiske teknikker, hvor man kan behandle og hele ulike problemer. Hun sier: "Vi opplever nå en eksponensiell økning i allergier og overfølsomheter. En grunnleggende årsak til denne økningen er at maten og miljøet rundt oss er fyllt med mange giftige kjemikalier. Siden 1945 er mer enn 100 000 nye kjemikalier blitt introdusert i våre liv. Noen av disse kjemikaliene er åpenbart toksiske for vårt system, så som teflon og insektsmidler. Ofte er ikke disse stoffene egentlig spesielt farlige hver for seg, men kroppen vår får problemer med å skille mellom hvilke som er farlige og hvilke som er bra for oss. Derfor begynner kroppen å skape en immunreaksjon for å beskytte oss. Kroppen kan klare å håndtere en viss mengde av disse usikre stoffene, men ofte blir kroppen så overbelastet at den begynner å oppleve negative symptomer. Disse symptomene kan være både av fysisk og emosjonell art. " sitat slutt.

Ofte viser det seg at det er en sammenheng mellom fysiske og psykiske reaksjoner. Jeg har unike og meget spennende metoder til å avsløre dette. Dette er metoder som kan lindre symptomer og bringe ny kraft inn i livet ditt.

Behandlingene egner seg også til barn. Behandlingen er smertefri og det kjennes ikke til bivirkninger. Jeg vil ha ulik tilnærming til problemene, noe vi finner ut av i felleskap etter vurdering.

Jeg har testmetoder til å finne ut hva du ikke tåler og kan deretter behandle deg for denne intoleransen eller allergien. Jeg kan vise til meget gode resultater.

PRIS: 600 time / 700 1 1/2 time  Bestiller du en pakke på 10 behandlinger får du 10% rabatt.

Se også www.alergyantidotes.com